Bài 1: Hướng dẫn xây dựng kênh marketing 0 đồng : Xem tại đây !

Bài 2: Xây dựng profile cá nhân trên facebook: Xem tại đây !

Bài 3: Xây dựng mô hình kinh doanh online: Xem tại đây !

Bài 4: Hướng dẫn tạo google form: Xem tại đây !

Bài 5: Mã Zip 63 tỉnh thành Việt Nam: Xem tại đây !

Bài 6: Hướng dẫn tạo tài khoản Business Fanpage: Xem tại đây !

Bài 7: Hướng dẫn tạo Fanpage ra đơn không cần chạy quảng cáo: Xem tại đây !

Bài 8: Xây dựng hệ thống kinh doanh online: Xem tại đây !

Bài 9: 7 cách tăng thuật toán facebook: Xem tại đây !

Bài 10: Công việc hàng ngày cần làm: Xem tại đây !

Tài liệu marketing dành cho người mới bắt đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *